Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

papilio-
6942 b616 390
papilio-

June 15 2015

8701 ea5b 390

anamorphosis-and-isolate:

― Palo Alto (2013)
AprilI’m not depressed. I’m tired.

Reposted fromtwice twice viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
papilio-
9972 7e98 390
Reposted fromrol rol viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
papilio-
4386 191d 390
Reposted fromfoods foods viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
papilio-
0872 bfc4 390
?
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaaviee aviee
2824 b312
Reposted fromamatore amatore viaaviee aviee
papilio-
Wiele osób nie rozumie, dlaczego przestałam z nimi rozmawiać.
A ja z kolei nie rozumiem, dlaczego w ogóle z nimi kiedykolwiek rozmawiałam.
Reposted fromscorpix scorpix viaaviee aviee
papilio-
Reposted frombluuu bluuu viaaviee aviee
papilio-
Lęk wysokości świadczy o braku zaufania do siebie. Nie masz pewności, czy nie skoczysz.
— Janet Fitch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaviee aviee
papilio-
- Wiesz co się dzieje z ludźmi którzy zamykają się w sobie ?
- Wyciszają się.. ? 
- Nie, psują, wyniszczają. 
— Francuski Pocałunek
Reposted fromcytaty cytaty vianooodle nooodle
papilio-
0032 fb7e 390
Reposted fromsweet18 sweet18 vianooodle nooodle
papilio-
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda vianooodle nooodle
papilio-
papilio-
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— jedno z najszczęśliwszych szczęść, dziękuję / Waitress
2867 ddb8 390

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viaanorexianervosa anorexianervosa
papilio-
0567 5c20 390
papilio-
5994 0a85 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanorexianervosa anorexianervosa
papilio-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl